مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

در ورزش های رزمی از جمله نینجا رنجر با توجه به مدت زمان آموزش و مهارت های کسب شده به هر هنرجو یک کمربند با رنگ معین اعطا می شود که نشان دهنده میزان تبحر او در رشته ی مذکور می باشد. بیشتر بخوانید دربارهمراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

درجات کمربند در نینجوتسو و نينجا رنجر

درجه بندی کمربند در نینجوتسو و نینجا رنجر

 در هنرهای رزمی، از رنگ های کمربند برای توصیف درجه هنرجویان استفاده می شود، که نشانی از میزان شایستگی هر هنرجو در هنرهای رزمی می باشد. بیشتر بخوانید دربارهدرجه بندی کمربند در نینجوتسو و نینجا رنجر

معرفی کاراته

معرفی کاراته

کاراته یکی از هنرهای رزمی است که طرفداران زیادی در بین ورزشکاران پیدا کرده و دارای جایگاه ویژه ای می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهمعرفی کاراته

معرفی نینجا رنجر

نینجا رنجر یکی از ورزش های رزمی محبوب است، که در گذشته تنها در برنامه های نمایشی و مراسم اجرا می شد. ولی امروزه به عنوان یکی از هنرهای رزمی پیشرفته  در دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. بیشتر بخوانید دربارهمعرفی نینجا رنجر