ژله رولی به شکل گل

طرز تهیه ژله رولی به شکل گل

یکی از ژله های تژئینی که درست کردنش ساده هست و بسیار هم زیباست ژله رولتی هست.  بیشتر بخوانید دربارهطرز تهیه ژله رولی به شکل گل